Usługi dla Pracodawców

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Szybko i skutecznie rekrutujemy pracowników zza granicy. Kandydatów dopasowujemy do wymagań branży i kultury organizacyjnej pracodawcy użytkownika. Zapewniamy legalność zatrudnienia i z wyprzedzeniem wdrażamy nowe procedury by zapewnić ciągłość Państwa biznesu.

Rekrutację przeprowadzamy na zasadach:

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

Oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy Cudzoziemcowi to najszybsza forma zatrudnienia Cudzoziemca w Polsce. Ten rodzaj pozwolenia na pracę dotyczy obywateli: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz Armenii. Nasza firma w ciągu 7 dni uzyska dla Państwa pozwolenie na pracę z terminem ważności 2 lata.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ TYP A

Rodzaj pozwolenia na pracę w Polsce wydawane dla Cudzoziemców wszystkich państw świata wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski. Nasza firma przeprowadzi dla Państwa całe postępowanie w 1-2 miesiące. Zezwolenia na pracę wydawane Cudzoziemcom z terminem ważności 3 lata.

INFORMACJA STAROSTY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH PAŃSTWA FIRMY NA LOKALNYM RYNKU PRACY

Sprawdzi to powiatowy urząd pracy. W teście rynku pracy urzędnicy zweryfikują, czy wśród osób bez pracy nie ma kogoś o odpowiednich kwalifikacjach, kto mógłby podjąć u Ciebie pracę. Jeśli nie uda im się znaleźć nikogo takiego, starosta wyda informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych twojej firmy na lokalnym rynku pracy. Ten dokument nasza firma uzyska dla Państwa w ciągu 14-30 dni.

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ (KARTA POBYTU) DLA PAŃSTWA PRACOWNIKA

Karta pobytu to legalny pobyt i praca Państwa pracownika na kolejne 3 lata. Nasi pełnomocnicy pomogą przygotować dokumenty, przeprowadzą postępowanie, a decyzję na Kartę Pobytu uzyskamy najpóźniej w 6 miesięcy.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.